Google Plus
logo Kontakt:
ul. Wołoska 82 m. 55  (vis a vis Szpitala MSWiA)
tel.22 425-58-58   kom.501-22-84-88
e-mail: parapsychologia@gmail.com
informacje i zapisy:  pon.-pt:  900-2100,  sob: 900 - 1900

Niuanse

Tak oto znaleźliśmy się w kręgu dwunastu symbolicznych zwierząt wschodniego zodiaku. Czy to znaczy, że wszyscy ludzie urodzeni w roku Szczura czy Konia podlegają tym samym schematom losu i charakteru?

Nie w większym stopniu niż urodzeni w znaku Barana czy Wagi, których także nie można pomieścić w jednym zodiakalnym scenariuszu.W astrologii zachodniej pozycja planet, obliczenie ascendentu, Medium Coeli lub Dwunastu Domów umożliwiają znaczne zindywidualizowanie horoskopu.

W Azji również uzyskuje się zadziwiająco szczegółowe i złożone studium astrologiczne osobowości dzięki włączeniu do zbioru początkowych danych takich czynników, jak Towarzysz Drogi, określony przez godzinę urodzenia (nie mylić z naszym ascendentem), oraz jeden z pięciu dominujących żywiołów: Ziemi, Wody, Ognia, Drewna lub Metalu.

Dopiero troisty punkt widzenia: symboliczne Zwierzę, Towarzysz Drogi i Żywioł przynosi czytelnikowi różnorodność uzupełniających się wzajem informacji, przez nakładanie się na siebie dokładnie sprecyzowanych i szeroko zinterpretowanych perspektyw, które ponadto wzbogaciliśmy o szczegółowy wykaz zależności zachodzących między znakami chińskimi a zachodnimi, jako że oba te zasadniczo odmienne systemy astrologiczne nigdy nie są sprzeczne.

Zbliżenie i ukazanie wzajemnych związków między astrologią wschodnią i zachodnią przynosi w efekcie pogłębienie analizy typów psychologicznych ukształtowanych przez jedną, jak i drugą.Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że analogia, choć zajmuje ważne miejsce w astrologii chińskiej, nie odgrywa w niej takiej roli i nie ma tak szerokiego zasięgu jak w kulturze Zachodu.Każdy znak chiński jest światem samym w sobie, małym kosmosem, którym rządzą swoiste prawa i na który składają się obszary znaczeń całkowicie niezależne od innych znaków.

Symboliczne Zwierzę to zarazem żywe stworzenie, wyposażone w specyficzną władzę i funkcje; porusza się ono we właściwym dla siebie oryginalnym wymiarze, tworzy swoją dżunglę, niebo lub podziemne terytoria, dzięki własnej chemii lub raczej alchemii określa miarę, rytm, w którym żyje i oddycha.Daje to w sumie obraz płynny, dynamiczny, rozfalowany, poddany prawom metamorfozy i wewnętrznych sprzeczności.Nie trzeba zwłaszcza doszukiwać się w tym obrazie nieruchomych ram ani sztywnej struktury. Oznaczałoby to uwięzienie w klatce niezmiennych kategorii i mniej lub bardziej pokrzepiających równań psychologicznych, w których strwożone i niespokojne ego, zawsze w pościgu za pochlebną dla siebie i uspokajającą projekcją swoich pragnień i lęków, może się tylko zakleszczyć i otorbić.Współzależności łączących nas z chińskim znakiem nie da się zamknąć w schematycznych formułkach i ogólnych klasyfikacjach.

Azjatycki symbol nie otacza się murem warownym: on się roztacza i rozdaje niczym dar bogów Czasu i Tajemnicy, dar smakowity lub zatruty, który człowiek Wschodu w obu wypadkach przyjmuje z pokorą, albowiem wie dobrze, że z trucizny może narodzić się smak, podobnie jak wspaniały smak zapowiada truciznę.Niekiedy wydaje się, że te zbiegi okoliczności ujawniające się w naszym życiu, w większym nawet stopniu niż jakiś rys charakteru, wywołują i konkretyzują główne tendencje znaku. Innymi słowy, Smokowi czy Kogutowi towarzyszy niczym tło dźwiękowe dalszy plan symfoniczny, wydarzenia błahe, a zarazem istotne.

W opracowaniu wykorzystano:

1. Catherin Ambier - "Astrologia chińska" Warszawa 2004

2. Suzanne White - 'Nowa podwójna astrologia' Warszawa 1992

Zapłać on-line - kliknij w banner

Pozioma transfery razem 1-nowe-szare