Google Plus
logo Kontakt:
ul. Wołoska 82 m. 55  (vis a vis Szpitala MSWiA)
tel.22 425-58-58   kom.501-22-84-88
e-mail: parapsychologia@gmail.com
informacje i zapisy:  pon.-pt:  900-2100,  sob: 900 - 1900

Astrologia mundalna

U stalanie pomyślnego momentu dla rozpoczęcia jakiegoś przedsięwzięcia przez astrologię elekcyjną jest w pewnym sensie przeciwieństwem astrologii mundalnej, która zajmuje się badaniem dalszego rozwoju takich przedsięwzięć, których moment początkowy wyznaczyła historia (choć niekiedy z udziałem astrologów). Ten dział astrologii zajmuje się szczególnie przewidywaniami dotyczącymi grup ludzkich - szczególnie państw, ale również organizacji, korporacji, instytucji finansowych, czy nawet walut.

Tradycja astrologiczna, która najprawdopodobniej powstała właśnie jako astrologia mundalna, a dopiero później rozwinęła się w astrologię urodzeniową, przekazała nam szereg technik związanych z tym jej działem. Można je podzielić na dwie zasadnicze grupy.

Zjawiska astronomiczne obejmujące:

zaćmienia Słońca i Księżyca;

wielkie koniunkcje (miedzy planetami zewnętrznymi);

stacje (momenty zmiany kierunku ruchu planety z prostego na retrogradacyjny lub odwrotnie);

ingresy (momenty wejścia planet w poszczególne znaki);

komety (momenty pojawienia się komet na niebie).

Horoskopy "urodzeniowe" dla momentu początku państwa czy organizacji.

Techniki z pierwszej grupy polegają na ustaleniu danego momentu i obliczeniu horoskopu - zwykle dla stolicy państwa. Ponieważ horoskop taki ma ten sam układ planet na całym świecie, zasadnicze znaczenie mają tu:

odniesienie danego zjawiska do obszarów tradycyjnie rządzonych przez znak,

w którym zjawisko występuje lub którego władca bierze w nim udział.

porównanie tak uzyskanego horoskopu z horoskopem "urodzeniowym" danego

państwa czy organizacji.

Sposoby obliczania dokładnego momentu są dla zaćmień i wielkich koniunkcji takie same, jak przy ustalaniu początku Drogi Jałowej Księżyca (wszystko to są koniunkcje). natomiast dla ingresów - takie jak dla momentu Przejścia Słonecznego (omówione przy obliczaniu solariusza).

Moment stacji (zmiany kierunku ruchu) planet podawany jest przez niektóre efemerydy

obliczanie go na podstawie pozycji dziennych jest zbyt mało dokładne, ponieważ planeta bardzo zwalnia przed stacją.

Z kolei moment i miejsce ekliptyki, w którym ukazuje się kometa, są dość trudne do określenia - obecnie astronomowie wiedzą o zbliżaniu się tych ciał niebieskich znacznie wcześniej niż są dostrzegalne gołym okiem lub przez lunetę. Wydaje się zatem, ze komety należy raczej interpretować (podobnie jak tranzyty) dynamicznie - ale o znacznie większym wpływie globalnym. Analizie astrologicznej podlegać będzie zatem znak, przez który kometa przebiega w trakcie swego widocznego ruchu po niebie, oraz tworzone przez nią układy z planetami i innymi elementami horoskopów "urodzeniowych" państw.

Druga grupa technik astrologii mundalnej polega na ustaleniu - zwykle metodami historycznymi dokładnego momentu i miejsca początku państwa, instytucji czy organizacji i obliczenia dla niego horoskopu "urodzeniowego". Taki horoskop jest następnie analizowany podobnie jak horoskop osoby i można na nim stosować zarówno techniki prognostyczne jak i porównawcze. Z tych ostatnich najczęstsze jest porównywanie z horoskopami władców, mężów stanu i polityków.

Przy interpretacjach mundalnych znaczenia poszczególnych elementów horoskopu ulegają odpowiednim modyfikacjom, tak by odpowidaly podmiotowi analizy. Nie zmienia to oczywiście symboliczno - archetypowego znaczenia domów i planet a jedynie ich manifestację zewnętrzną w określonych warunkach. Poniższe zestawienie jest jedynie hasłowe i należy je traktować bardzo elastycznie przy wykorzystywaniu do interpretacji.

DOMY

I.

Ogólna sytuacja państwa i narodu, jego psychologia, wyobrażenia o sobie, sprawy wewnętrzne, stereotypy.

II.

Budżet państwa, finanse, skarb państwa, podatki, handel, silą nabywczaą pieniądza, długi wobec innych państw, wartościowanie siebie - zwykle w kategoriach dochodu narodowego, kapitał, giełda.

III.

Transport komunikacja, poczta, telefon, radio, telewizja, prasa, opinia publiczna, plotki, poziom umysłowy narodu, literatura narodowa, umowy państwowe, dyplomacja, państwa sąsiednie.

IV.

Poczucie wspólnego pochodzenia narodu, znacząca partia polityczna w opozycji, budownictwo mieszkaniowe, nieruchomości, rolnictwo i przemysł rolniczy, górnictwo, klęski żywiołowe.

V.

Młodzież, przyrost naturalny, źródła finansowania partii opozycyjnych, szkoły i instytucje oświatowe, oficjalne uroczystości, święta państwowe, rozrywki, teatr, artystyczny profil narodu, życie seksualne.

VI.

Związki zawodowe, pracownicy najemni, zatrudnienie, ochrona zdrowia, policja, zaopatrzenie w żywność, sposób odżywiania się społeczeństwa, usługi gastronomiczne, zwierzęta domowe, służba bezpieczeństwa.

VII.

Stosunki z innymi państwami i narodami, wojny, sprawy zagraniczne, handel, stosunek do małżeństwa, publiczne reakcje na działalność rządu, zgromadzenia publiczne, wrogowie publiczni.

VIII.

Kontakty finansowe z innymi państwami, długi zagraniczne, doradcy prezydenta, rada ministrów, ubezpieczenia społeczne, administracja państwowa, śmiertelność, długowieczność, pogrzeby państwowe.

IX.

Podróże zagraniczne, przemysł stoczniowy, flota, eksport i import, dyplomacja międzynarodowa, religia, prawo, nauka, instytucje szkolnictwa wyższego, emigracja, wydawnictwa, komunikacja na duże odległości, filozofia narodowa, reklama, turystyka.

X.

Siedziba rządu i głowy państwa, partia rządząca, rodzina królewska, honor narodowy, status narodu w świecie, potrzeby narodowe, obywatele posiadający szczególne wpływy.

XI.

Parlament grupy doradcze, polityka, cele narodowe, ciała rządzące na szczeblu państwowym, ustanawianie prawa, przyjaźnie nastawione państwa obce, potrzeba i nadzieja międzynarodowego uznania.

XII. Tajne organizacje, podziemie, działalność na szkodę państwa i narodu, wiezienia, szpitale, instytucje charytatywne, epidemie.

PLANETY

Słońce - wykonawcza glowa państwa (król. prezydent, premier), rząd, kierow­nicy na wszystkich szczeblach administracji rządowej, wpływowi businessmani i przywódcy polityczni, silą życiowa narodu, jego samookreślenie się.

Księżyc - narodowa potrzeba udziału w sprawowaniu władzy, społeczeństwo, opinia publiczna, kobiety, warunki życia rodziny, produkty rolne i pożywienie, pielęgniarki, matki.

Merkury - pisarze, mówcy, podróżnicy, wszyscy związani z komunikacją i komunikowaniem się. środki transportu, młodzież, zmartwienia i troski narodowe, środki masowego przekazu, układy, dokumenty.

Wenus - pokój, radość, szczęście społeczeństwa, ludzie i miejsca związane ze sztuką, muzyką, teatrem, towarzystwem, młode kobiety, zaloty i śluby.

Mars - energia całego narodu, zawarte w nim siły, armia, mobilizacja, agitatorzy, niepokoje społeczne, pracownicy przemysłu metalurgicznego i zbrojeniowego, chirurdzy, broń, przemoc, ogień.

Jowisz - miejsca i osoby związane z religią i prawem, propozycje pokojowe, świadomość społeczna, współpraca międzynarodowa, sport, entuzjazm, kapitalizm, finansiści.

Saturn - konserwatyzm i ortodoksja w myśleniu oraz polityce, troski, ostrożność, prawo i porządek, dyscyplina narodu, emeryci i renciści, ziemianie, rolnicy, kopalnie, górnicy, węgiel, budynki publiczne.

Uran - osoby skrajnie postępowe, wynalazczość, nagłe zrywy narodowe, elektryczność, komunikacja radiowa i komputerowa, elektronika, bunty i strajki.

Neptun - podżegacze, rozwój działalności podziemnej, niezadowolenie społeczeństwa, niestałość polityki, idealizm.

Pluton - perspektywy na forum międzynarodowym, energia atomowa,możliwości całkowitej reorganizacji.

Zestawienie niektórych miast tradycyjnie podlegających poszczególnym znakom Zodiaku (według listy angielskiego astrologa Coleya z 1676 r.):

Baran - Neapol, Florencja, Werona, Padwa, Utrecht Kraków:

Byk - Mantua, Lucerna, Lipsk;

Bliźnięta - Londyn. Metz, Norymberga;

Rak - Amsterdam. Konstantynopol, Mediolan. Wenecja. York;

Lew - Rzym, Praga. Syrakuzy, Damaszek;

Panna - Paryż, Lion, Heidelberg, Jerozolima, Korynt, Ateny;

Waga - Wiedeń, Antwerpia, Lizbona, Kopenhaga, Frankfurt n/Menem;

Skorpion - Fez, Valencia;

Strzelec - Toledo. Stuttgart, Budapeszt. Kolonia;

Koziorożec - Oxford:

Wodnik - Hamburg, Brema. Salzburg, Trent;

Ryby - Aleksandria, Sewilla, Ratyzbona, Compostella.

 

W opracowaniu wykorzystano źródła:

1.K.Konaszewska - Rymarkiewicz - Astrologia - Interpretacja podstawy Poznań 1991

2.R. T. Prinke - 'Vademecum Polskiego Astrologa:' Warszawa 1995

3.P. Kowalski /red./ - "Leksykon Znaki Świata" Omen, Przesąd, Znaczenie Warszawa 1998

4.Wojciech J.Burszta - "Antropologia Kultury" Poznań 1998

5.Suzan White - "Nowa Podwójna Astrologia" Warszawa 1992

Zapłać on-line - kliknij w banner

Pozioma transfery razem 1-nowe-szare