Google Plus
logo Kontakt:
ul. Wołoska 82 m. 55  (vis a vis Szpitala MSWiA)
tel.22 425-58-58   kom.501-22-84-88
e-mail: parapsychologia@gmail.com
informacje i zapisy:  pon.-pt:  900-2100,  sob: 900 - 1900

Astrologia horarna

Astrologia zajmuje miejsce na pograniczu nauki i magii. Gdyby jednak poszczególne jej dziedziny umiejscawiać dokładniej, wówczas z pewnością astrologia horarna (zwana też godzinową) znalazłaby się najbliżej magii. Jest to bowiem w zasadzie jedna z wielu sztuk mantycznych. takich jak chiromancja, kartomancja. czy geomancja.

Podstawą dla wszelkich ustaleń i przewidywań jest w tym przypadku horoskop momentu zadania konkretnego pytania, przy czym przyjmuje się powszechnie, ze nie może to być pytanie trywialne. Astrolog staje się tu swego rodzaju medium miedzy intensywnie zogniskowanym pytaniem a odpowiedzią na nie, zawartą w horoskopie momentu tego zogniskowania. Aby taka sytuacja miała miejsce, pytanie osoby trzeciej musi być.

* osobiście przekazane astrologowi.

* wywołane intensywnym przeżyciem, silną potrzebą, nagłym wypadkiem, itp.

* dokładnie sprecyzowane, dotyczące bardzo konkretnej sprawy,

* postawione w swoim własnym czasie, a nie przy okazji iw idealnym przypadku może to być nagły telefon).

Za moment pytania uznaje się przyjęcie go do świadomości astrologa i dokładne zrozumienie jego istoty, on bowiem będzie interpretował horoskop i szukał w nim odpowiedzi. Pytanie nie może być później zmieniane ani zadawane po raz drugi.

Horoskop horarny obliczamy identycznie jak horoskop urodzeniowy dla czasu l miejsca pytania. Przed przystąpieniem do jego analizy sprawdza się najpierw jego wiarygodność ustalając następujące punkty;

1.Księżyc w Biegu Jałowym (układ wyjaśniony wyżej przy astrologii elekcyjnej)

oznacza, ze horoskop jest niewiarygodny. Postawiony problem nie będzie miał rozwiązania ani pozytywnego, ani negatywnego. Przedsięwzięcie związane z pytaniem zostanie zarzucone lub zmienią się okoliczności i pytanie przestanie mieć znaczenie. Jeżeli przed końcem znaku Księżyc utworzy jakiś pozytywny aspekt (łącznie z paralelą i koniunkcją) do Punktu Szczęścia, to sytuacja zmieni się na lepsze, a jeżeli negatywny (łącznie z półkwadratem i kwinkunksem) to na gorsze.

2.Położenie Ascendentu. Jeżeli Ascendent znajduje się w trzech pierwszych lub trzech ostatnich stopniach znaku, to horoskop jest nieważny. W pierwszym przypadku pytanie jest zbyt wczesne, w drugim zaś - rozwiązanie jest tak bliskie, ze pytanie nie ma już znaczenia.

Jeżeli jakaś planeta jest w koniunkcji do takiego Ascendentu, to można zrobić wyjątek i odwołać się do horoskopu urodzeniowego, prowadząc dalszą interpretację w oparciu o naturalne położenie tej planety.

3. Droga Ognista (via combusta) - jeżeli Księżyc znajduje się między 15° Wagi a 15° Skorpiona, to horoskop jest niewiarygodny.

4.Saturn w VII domu - oznacza, że astrolog nie jest w stanie obiektywnie zinterpretować horoskopu, pomyli się lub nie rozumie pytania.

Po sprawdzeniu wiarygodności horoskopu ustalamy dom, któremu podlega pytanie poprzez swój zakres znaczeniowy. Znaczenia domów, znaków i planet są zasadniczo takie same. jak w innych działach astrologii, ale w astrologii horarnej podawane są bardziej szczegółowo jako tzw. "korespondencje astrologiczne" dotyczące wszelkich możliwych rzeczy i pojęć. Zestawienia korespondencji podawane są w podręcznikach astrologii horarnej, a także w osobnych publikacjach. Dalej podamy mały wybór takich korespondencji, które mogą być pomocne w eksperymentach z astrologią horarną.

Planeta będąca władcą domu pytania określana jest terminem "sygnifikator'. Jest to najważniejsza planeta, której układy aspektowe dają odpowiedź na postawione pytanie. Dodatkowo badamy też aspekty Księżyca do momentu opuszczenia znaku, co pokazuje rozwój sprawy i końcowy wynik (ostatni aspekt w tym samym znaku).

Astrologia horarna posługuje się znaczną ilością różnych drobiazgowych reguł, których przytoczenie tutaj mijałoby się z celem. Podajemy więc jedynie trzy przykładowe:

czas wydarzeń związanych z aspektami Księżyca do planet określa się z różnicy stopni

(bez względu na znak obu ciał), które przekładane są na miary czasowe według

poniższego schematu:

Kardynalny / Stały/ Zmienny

Dom Kątowy dni miesiące tygodnie

Dom Następujący tygodnie lata miesiące

Dom Upadający miesiące wiele lat lata

* Jeżeli pytanie dotyczy zgubionej rzeczy, to jest ona tam, gdzie powinna tnp. w domu),

* Jeśli Księżyc, Wenus lub władca II domu jest w domu Kątowym,

* Jeżeli Księżyc lub sygnifikator są w tzw. "stopniach krytycznych" (O, 13, 26 Kardynalnych; 9, 21 Stałych; 4, 17 Zmiennych), to w sprawie nastąpi kryzys, punkt

przełomowy.

ZNACZENIA DOMÓW HOROSKOPU HORARNEGO

I    dom - osoba stawiająca pytanie i jej stan w danym czasie.

II   dom - własność ruchoma, pieniądze, ubezpieczenia, cenne drobiazgi.

III  dom-  wycieczki, podróżowanie, komunikowanie się, wiadomości, przesyłki, pisanie, sąsiedzi, bracia i siostry, plotki.

IV  dom - ojciec, rodzina w domu, sprawy domowe, farmy, kopalnie, groby, farmerzy, budowniczowie, rzeczy brakujące i zgubione.

V   dom - dzieci, przygody miłosne, spekulacje, rozrywki, hazard.

VI  dom - choroba, pomocnicy, służba, pracownicy, wujowie i ciotki.

VII dom - astrolog, mąż lub żona. partner w interesach, adwokat, przeciwnik w sadzie lub współzawodnictwie, rozwód, osiedla, kontrakty i umowy.

VIII dom - śmierć, spadki i testamenty, podatki, operacje, zranienia, również osoby związane z tymi sprawami.

IX   dom - długie podróże i sprawy zagraniczne, wyższe wykształcenie, religia, osoby obce.

X    dom - zawód, kariera, sława, interesy, osoby przy władzy, pracodawca, punkt honoru.

XI   dom - cele. nadzieje i pragnienia, przyjaciele, zięć i synowa, członkowie stowarzyszenia lub klubu.

XII  dom - stagnacja, izolacja, wiezienie, wdowieństwo, przeszłość, ukryty wróg, samotnicy, ludzie żyjący z zasiłku, wygnanie.

ZNACZENIA PLANET W HOROSKOPIE HORARNYM

Słońce - zdrowie, witalność. męskość, autorytet.

Księżyc - funkcja, czas, potencjał, akcja, żeńskość, osoba pytająca.

Merkury - komunikacja, logika, dokumenty, dojeżdżający do pracy, transport, gazety,

ulotki, handlowcy, sprzedaż, posłańcy i pośrednicy.

Wenus - stosunki społeczne, ukochane osoby, biżuteria, błyskotki, włosy, lustra, portmonetki, sejfy.

Mars - ogień, gorąco, ukłucia, rany, sale operacyjne, rzeźnie, broń palna, przestępcy,

rudzi, gorączka, siła, konflikt, energia.

Jowisz - miejsca otoczone szacunkiem, kościoły, ołtarze, sądy. biblioteki, katedry,

wszelkie zyski, pojazdy do dalekich podróży, oficjalne ubiory, mundury.

Saturn - melancholia, śmierć, miejsca ciężkiej pracy, kopalnie, cmentarze, bariery, długotrwałe przeszkody, zwierzęta robocze, muły. woły. kryjówki zwierząt,

wszelkie zanieczyszczenia, instalacje, sprzęt rolniczy.

Uran - elektryczność, promienie Roentgena, nowoczesne wynalazki, radio, telefon,

telewizja.

Neptun - materiały przezroczyste, fotografia, kamery, nafta i benzyna, rośliny lecznicze, tytoń, narkotyki, odosobnienie.

Pluton - nasiona, odrodzenie, ukryte skarby, zwłoki, choroby weneryczne, AIDS. organy płciowe, wywiad, terroryści.

 

W opracowaniu wykorzystano źródła:

1.K.Konaszewska - Rymarkiewicz - Astrologia - Interpretacja podstawy Poznań 1991

2.R. T. Prinke - 'Vademecum Polskiego Astrologa:' Warszawa 1995

3.P. Kowalski /red./ - "Leksykon Znaki Świata" Omen, Przesąd, Znaczenie Warszawa 1998

4.Wojciech J.Burszta - "Antropologia Kultury" Poznań 1998

5.Suzan White - "Nowa Podwójna Astrologia" Warszawa 1992

Zapłać on-line - kliknij w banner

Pozioma transfery razem 1-nowe-szare