Google Plus
logo Kontakt:
ul. Wołoska 82 m. 55  (vis a vis Szpitala MSWiA)
tel.22 425-58-58   kom.501-22-84-88
e-mail: parapsychologia@gmail.com
informacje i zapisy:  pon.-pt:  900-2100,  sob: 900 - 1900

Astrologia elekcyjna

Podczas gdy inne działy astrologii analizują układy planet podczas zdarzenia, jakie miało miejsce w przeszłości (np. urodzenie) i na tej podstawie wnioskują o jego charakterze i przewidują dalszy rozwój, w astrologii elekcyjnej ma miejsce sytuacja odwrotna.

Celem jest wyznaczenie momentu odpowiedniego dla rozpoczęcia jakiegoś przedsięwzięcia. A zatem analizuje się układy planet w okresie, w którym można podjąć planowane działania l w zależności od konkretnego przypadku i wagi sprawy, może to być zarówno okres jednego lub kilku dni, jak i wielu lat) i wykreśla się horoskop dla wybranego momentu zanim on nadejdzie.

Analiza horoskopu elekcyjnego pozwala również wprowadzić odpowiednie elementy do owego wydarzenia, które zabezpieczą nas przed ewentualnym niepowodzeniem, zwłaszcza jeżeli nie ma wiele czasu na podjęcie decyzji. Może to być, na przykład, zmiana miejsca pobytu podczas Przejścia Słonecznego w celu odpowiedniego "dostosowania" solariusza, czy też dodatkowe zabezpieczenie prawne jeżeli horoskop wskazuje na możliwość oszukania nas przez partnera w danej sprawie.

Tradycyjnie dla spraw oficjalnych pomyślna jest pozycja Słońca na Medium Coeli -czyli południe, dla spraw związanych z rozwojem duchowym natomiast - północ, kiedy Słońce jest w koniunkcji z Immum Coeli "oświetlając dusze". Jeżeli dokładnie takie pozycje nie są z różnych względów możliwe do przyjęcia, można zadowolić się pomyślnymi aspektami Słońca do kątów horoskopu.

Drugim bardzo ważnym elementem horoskopu elekcyjnego jest pozycja Księżyca w znaku, a dokładniej sprawdzenie, czy nie jest on w Biegu Jałowym. Sytuacja taka ma miejsce, jeżeli Księżyc do końca znaku, w którym się aktualnie znajduje, nie utworzy już żadnego głównego aspektu.

Tradycyjnie Bieg Jałowy Księżyca w horoskopie elekcyjnym oznacza, że dane przedsięwzięcie nie będzie pomyślne, nie powstanie nic konstruktywnego, podejmowane w tym czasie decyzje będą nierealistyczne. Z drugiej strony, jest to dobry okres dla spojrzenia na sprawy z dystansu, podsumowanie wcześniejszego okresu, introspekcję.

Sprawdzenie ruchu Księżyca pod tym kątem polega na znalezieniu w efemerydach planety o najwyższej pozycji w znaku (tzn. pozycji nabliższej 30°) i obliczeniu okresu, w jakim Księżyc będzie przesuwał się od tej samej pozycji we własnym znaku (a więc ostatniego aspektu) do początku nowego znaku.

W opracowaniu wykorzystano źródła:

1.K.Konaszewska - Rymarkiewicz - Astrologia - Interpretacja podstawy Poznań 1991

2.R. T. Prinke - 'Vademecum Polskiego Astrologa:' Warszawa 1995

Zapłać on-line - kliknij w banner

Pozioma transfery razem 1-nowe-szare