Google Plus
logo Kontakt:
ul. Wołoska 82 m. 55  (vis a vis Szpitala MSWiA)
tel.22 425-58-58   kom.501-22-84-88
e-mail: parapsychologia@gmail.com
informacje i zapisy:  pon.-pt:  900-2100,  sob: 900 - 1900

Techniki predekcyjne

Astrologiczne techniki predykcyjne służą przewidywaniu przyszłych sytuacji lub tez analizie zdarzeń minionych. To drugie zastosowanie jest, wbrew pozorom, znacznie ciekawsze, prowadzi bowiem do zrozumienia symbolicznego języka astrologii i jego szerokich możliwości interpretacyjnych.

Początkujący astrolog może się łatwo do niej zrazić jeżeli rozpocznie zapoznawanie się z technikami predykcyjnymi od usiłowań przewidywania przyszłości - powinien uświadomić sobie, że układy astrologiczne stanowią bardzo wieloznaczne zestawienia symboli planetarnych, a przejawianie się ich w życiu może iść różnymi drogami, w zależności od wzajemnych relacji całego układu i jego odniesień do horoskopu urodzeniowego jak również do wcześniejszych układów o podobnym charakterze.

Język symboliczny tym właśnie różni się od języka logicznego. Interpretacja astrologiczna bliższa jest interpretacji dzieła sztuki niż odkodowywania rysunku technicznego. W przypadku obrazu czy utworu muzycznego interpretacja różnych odbiorców będzie różniła się w szczegółach, choć jej główny kierunek będzie zasadniczo taki sam (zakładając kompetencję merytoryczną owych odbiorców).

Predykcję astrologiczną moglibyśmy tez przyrównać do pytania , Jak określone dzieło sztuki będzie oddziaływać na odbiorcę ?" zadanego krytykowi. Aby na nie odpowiedzieć w miarę precyzyjnie, krytyk musi znać całość dzieła, a nie tylko jego część l w naszym przypadku - wybrane aspekty planet), konstytucję psychiczną odbiorcy (horoskop urodzeniowy) oraz jego wcześniejsze reakcje na podobne sytuacje emocjonalne (analogiczne układy planet i ich przejawy w przeszłości). Praktycznie wszystkie techniki prognostyczne zasadzają się na wprowadzeniu dodatkowego zestawu planet, umieszczanego w zewnętrznym pierścieniu diagramu horoskopu, i ustalaniu ich powiązań 2 planetami urodzeniowy mi, a także między sobą.

Fundamentalną różnicą miedzy tym zestawem a planetami natalnymi jest jednak fakt że te drugie są statyczne (nie zmieniają nigdy swych pozycji), podczas gdy zestaw zewnętrzny ma charakter dynamiczny i przemieszcza się po Zodiaku z prędkością zależną od stosowania tej techniki i niekiedy również od planety. Wszystkie techniki predykcyjne stosowane w astrologii można podzielić na kilka grup, a mianowicie:

Tranzyty -  oparte o bieżący ruch planet,

Progresje - oparte o rzeczywisty ruch planet z symbolicznym przesunięciem w czasie,

Dyrekcje - oparte o mierzenie odległości między planetami horoskopu urodzeniowego, co w praktyce sprowadza się do ich przesunięć nie mających odniesienia w rzeczywistym ruchu astronomicznym,

Horoskopy okresowe - stawiane na szczególne momenty i symbolicznie ważne przez pewien okres,

Inne - zwykle drobne obserwacje dotyczące pojedynczych elementów horoskopu.

Za najważniejsze uznaje się powszechnie tranzyty i progresje, których stosowanie powinno wystarczyć dla wszelkich potrzeb.

 

W opracowaniu wykorzystano źródła:

1.K.Konaszewska - Rymarkiewicz - Astrologia - Interpretacja podstawy Poznań 1991

2.R. T. Prinke - 'Vademecum Polskiego Astrologa:' Warszawa 1995

3.P. Kowalski /red./ - "Leksykon Znaki Świata" Omen, Przesąd, Znaczenie Warszawa 1998

4.Wojciech J.Burszta - "Antropologia Kultury" Poznań 1998

5.Suzan White - "Nowa Podwójna Astrologia" Warszawa 1992

Zapłać on-line - kliknij w banner

Pozioma transfery razem 1-nowe-szare